Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Online Film Çekim Bildirimi Sistemi'ne İlişkin Yazı

Bakanlığımız Sinema Genel Müdürlüğü’nün 10.12.2020 tarihli ve E.81271008-299-942936 sayılı yazısı doğrultusunda yerli film yapımcılarının Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) yapacakları çekim bildirimlerinin tüm illerde aynı şekilde ve daha hızlı yürütülmesi amacıyla https://cekimizni.ktb.gov.tr/ web adresinde  bulunan ‘’Online Film Çekim Bildirimi Sistemi’’ hazırlanmıştır. Yerli film yapımcıları yapacakları çekim bildirimlerini 15.01.2020 tarihine kadar hem fiziki, hem online (çevrim içi) olarak gerçekleştirecek olup  15.01.2020 tarihinden sonraki çekim bildirimlerini ise  yanlızca online olarak sistem üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 15.01.2020 tarihinden sonra İl Müdürllüğümüze fiziki olarak başvurulan çekim izinleri kabul edilmeyecektir. Bilgilerinize sunulur.