Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Nevşehir İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

291 sene önce Osmanlı padişahı 3. Ahmet’in Damadı İbrahim Paşa’nın beyanı üzerine Nevşehir’de kurulmuş Türkiye’nin en eski kütüphanelerinden birisidir.

Dönemin şairi Nedim yapılan kütüphanenin üzerine sultan 3. Ahmet’i öven uzun bir manzumdan sonra kitabeyi şöyle bitirir;

Nedima harfi mangutiyle tahrir etti tarihin

Bu beytul kütübü (kitapların evi ) ali tarihi İbrahim paşadır.

                                               1140 hicri (miladi 1727)[1]

Zamanla materyallerin ve nüfusun artması şehrin farklı yönlere doğru büyümesi gibi sosyal sebeplerden dolayı 1987 yılında yeni yapılan kültür merkezi binamıza taşınıp eski kütüphane binasını çarşı içinde bir şube olarak hizmet vermeye devam etmiştir. (2018 yılında Damat İbrahim Paşa külliyesindeki yerimiz üç yıllığına Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tadilata alınmıştır.)

Damat İbrahim Paşa döneminde Kütüphanenin açılışında İstanbul’dan getirtilen el yazması kitaplar, Türk İslam Müzesinin kurulduğu tarihte 1993 yılında tekrar Milli Kütüphaneye İade edilmiştir.[2]

Teslim edilen yazma kitaplar haricinde elimizde mevcut olan 2018 yılı kasım ayı itibari ile 70.416 adet kitapla yedi gün yirmi dört saat halka hizmet vermekteyiz. 2018 yılı üye sayımız 11300 dür. Toplamda 49302 adet kitap okunmuştur.  Yıl içinde kullanıcı sayımız 95785 adettir.

İl Halk Kütüphanesi merkez binamız Genel İdari Hizmetler sınıfında: 5, Teknik Hizmetler sınıfında: 2,Yardımcı Hizmetler sınıfında: 2, Dösimm Personeli: 11,  Daimi işçi: 3, kişi olmak üzere toplamda 23 kişi ile hizmet vermekteyiz.

2613 kitaptan oluşan haftanın beş günü kütüphaneye ulaşamayacak köyleri rutin gezen gezici kütüphanemiz vardır. Haftalık 15 köyümüz düzenli olarak ziyaret edilmektedir.

Kütüphanemizde,

Nevşehir Merkeze bağlı olarak Göreme Halk Kütüphanesi, Çat Halk Kütüphanesi, Nar Hacı Osman Ağa Kütüphanesi, Göre Halk Kütüphanesi ve Uçhisar Halk Kütüphanesi olmak üzere beş şube ile aktif hizmet vermekteyiz.

Bunlardan bahsederken 1957 yılında Türkiye’de ilk gezici kütüphane modelini merkebine yüklediği kitaplarla Ürgüp’ü köy köy gezen ödünç kitap veren Tahsin Ağa Kütüphane Müdür Mustafa Güzelgöz beyefendiyi de yâd etmeden geçmemek lazım o sene Amerika’da düzenlenen “Yaratıcı İnsanlar” ödülüne de layık görülmüştür. Burada hediye edilen jeep ile merkebi bırakıp arabalı ilk gezici kütüphaneciliği başlatmıştır.[3]

Hazırlayan: Fikret ŞANLIBABA, DÖSİMM İşçisi, Nevşehir İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, 2018

(Nevşehir İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Kasım 2018)[1] Çerçi Fahri , ,Damat İbrahim Paşa ve Nevşehir sy:89 ilya yayınevi-(2003)İzmir 

[2] Nevşehir Valiliği 1998 Nevşehir il yıllığı sy:194

[3] Age. Nevşehir Valiliği sy :197-198