Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Komisyonu

Arabuluculuk.pdf

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 01/01/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 3'üncü maddesi ile arabuluculuk müessesesi uygulamaya girmiştir.

02 Haziran 2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği"nin "İdarenin Temsili" başlıklı 18'inci maddesinin 3'ünci fıkrasında belirtilen “İdare merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyonlar kurabilir." hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 04.09.2019 tarihli ve 720203 sayılı Olur'u ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

"Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği"nin "İdarenin Temsili" başlıklı 18'inci maddesinin 2'nci fıkrasında; "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır." hükmü bulunmaktadır.

Arabuluculuk Komisyonu ve İletişim Bilgileri

ASİL ÜYELER

Adı Soyadı

Ünvanı

Telefon

e-Posta

Arda HEB

İl Müdürü

Hüseyin ELMA

Müdür Yardımcısı

0533 322 3095

huseyin.elma@ktb.gov.tr

Orhan KEKEÇ

Müdür Yardımcısı

0506 235 0391

orhan.kekec@ktb.gov.tr

YEDEK ÜYELER

Adı Soyadı

Unvanı

Telefon

e-Posta

Ömer NAİR

Şube Müdürü

0532 387 1098

omer.nair@ktb.gov.tr

Remzi TURAN

 
Şube Müdürü
 
0507 835 34 57

remzi.turan@ktb.gov.tr
  


Adres   :Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

             Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı No:93 (Göre Yolu) Merkez / Nevşehir

Telefon :(0384)280 17 00

Faks    :(0384)280 17 34

e-Posta :iktm50@ktb.gov.tr