Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

NEVŞEHİR

P N

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 63. Madde: "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır..." Bakanlığımız Kamu Hizmet Standartlarına http://www.kultur.gov.tr/TR-96145/kamu-hizmet-standartlari.html adresinden ulaşabilirsiniz.)

Cumhuriyet, üzerinde yaşadığı topraklarda var olmuş bütün uygarlıkları benimsemiştir. (Bakanlığımız denetiminde ya da Bakanlığımıza bağlı faaliyet gösteren müze ve örenyerleri hakkında bilgi için ayrıntıya tıklayınız.)

Türk kütüphaneciliğinin sembol ismi "eşekli kütüphaneci" Mustafa GÜZELGÖZ: Cumhuriyet dönemindeki ilk gezici kütüphaneci (Bakanlığımıza bağlı kütüphaneler hakkında bilgi için ayrıntıya tıklayınız.)

"sayılar yaklaşan bir şeyleri bildirir, sayılar bildirir uzaklaşan bir şeyleri" Nazım Hikmet