Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Hacıbektaş İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Hacıbektaş İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 15 Ocak 1961 yılından beri kurumsal olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Hacıbektaş Veli Kültür Merkezinin iki katlı binasında 853 m² lik bir alanında, (34.096) adet kitap ve (66) adet süreli yayınla; Ödünç Verme Bölümü, Çocuk Bölümü, İnternet Bölümü ve Okuma Salonu olmak üzere dört bölümde okuyucu hizmetlerini sürdürmektedir.

Türk Kütüphaneciler Derneğince 2015 yılı En İyi Halkla İlişkiler ödülü Hacıbektaş İlçe Halk Kütüphanesine verilmiştir.

2015 yılında Kütüphanemize, Küresel Kütüphanecilik Girişimi Vakfınca Kütüphane Girişim Ödülü verilmiş olup, mobile librarian (gezici kütüphaneci) terimini kütüphanecilik literatürüne Hacıbektaş İlçe Halk Kütüphanesinin kazandırdığı ifade edilmiştir.

Müdürlüğümüz ve bağlı şube kütüphanelerimizin kitap kayıtlarının bulunduğu KOHA otomasyon sistemi sayesinde, okuyucularımızın kitap katalog bilgilerine internet üzerinden erişebilmesine imkân tanınmıştır. Kullanıcılarımız http://koha.ekutuphane.gov.tr kullanıcı ara yüzünden kitap katalog bilgilerimize ulaşabilmekte ve kitap rezervinde bulunabilmektedirler.

Hacıbektaş İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile bağlı şube kütüphanelerine ait istatistiki bilgiler, iletişim bilgileri ve personel bilgileri tablo ve resim olarak aşağıda belirtilmektedir:
Kütüphanenin Adı ve Açılma Tarihi  Telefon NumarasıMail Adresi Mevcut Kitap Sayısı  Mevcut Üye Sayısı
Hacıbektaş İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü (1961) 0384 441 30 19 kutuphane5003@kulturturizm.gov.tr 34.096 814
Köşektaş Halk Kütüphanesi Memurluğu (1998) 0384 455 60 44 kutuphane5028@kulturturizm.gov.tr 3.827 33


KÜTÜPHANE.jpg

(Hacıbektaş İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Kasım 2018)