Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

11- Proje ve uygulama yardımına aynı anda başvuru yapılabilir mi?

Proje yardımları, rölöve ve restorayon projelerinin hazırlanarak ilgili Koruma Bölge Kurulunca onaylanması için yapılmakta, uygulama yardımları ise rölöve ve restorasyon projeleri onaylı taşınmazların onarımı için yapıldığından, ikisine aynı anda başvuru yapılamamaktadır.