Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

10- Uygulama yardımlarında kişi katkısı aranır mı? Hakedişler; Bakanlıkça verilen yardım miktarı tutarına göre mi, yardım miktarı+ kişi katkısı birlikte hesaplanarak mı hazırlanır?

Uygulama yardımı verilecek taşınmazlara “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu”nca her yıl belirlenen miktarda taşınmaz sahipleri tarafından katkı yapması istenir.
Hakedişler, Bakanlıkça yardım verilen tutar ve ilgilisince katkı yapılacak toplam miktar üzerinden hesaplanır.