Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

9- Uygulama yardımları verilen taşınmazların denetimi kime aittir? Ödeme aşamasında hangi belgeler hazırlanır?

Uygulama yardımı verilen taşınmazların denetimi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve/veya Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri teknik elemanlarınca denetlenir.
Taşınmaz için yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra ödeme yapılabilmesi için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve/veya Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri teknik elemanlarınca mahallinde yapılacak denetime istinaden hazırlanacak hakediş raporu ile restorasyonun Koruma Bölge Kurulunca onaylı projesine uygun yapıldığını içeren teknik eleman raporu ile müellif mimar tarafından hazırlanacak restorasyonunun Koruma Bölge Kurulunca onaylı projesine uygun yapıldığını içeren raporlar istenir.