Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

8- Yardım verilmesi uygun bulunan taşınmazlar için proje ve uygulama yardımların ödeme şekli nasıldır?

Toplu başvurularda ilgili idare ile Bakanlık arasında protokol imzalanır.
Yardım yapılması karar verilen taşınmazların sahipleriyle ilgili il müdürlüğü arasında sözleşme imzalanır. Proje yardımlarına ait ödemeler, projelerin ilgili kurulca onaylanmasından sonra yapılır. Uygulama yardımında ise ilk aşamada komisyonca belirlenen ön ödeme miktarı (% 20) hak sahibine ödenir. İmalatların %50 ya da %100’ünün tamamlanmasının ardından ise ara ve nihai ödemeler gerçekleştirilir. Yardımlara ilişkin ödenekler ilgili Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce ilgilisinin hesabına aktarılır.