Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

7- Proje ve Uygulama yardımları; statik, makine ve elektrik mühendisliği projelerini de kapsıyor mu?

Yapılacak yardımlarda, taşınmaz kültür varlıklarının özgün konum, tasarım, işlev, malzeme ve yapım tekniği niteliklerinin korunarak yaşamının sürdürülmesi esas olup, taşınmazın korunmasına yönelik imalatlara öncelik verildiğinden, yalnızca mimari (rölöve ve restorasyon) proje bedelleri için ödeme yapılmaktadır.