Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2- Bakanlıkça hangi taşınmazlara yardım veriliyor?

Bakanlıkça yardım sağlanabilmesi için taşınmazın ilgili Koruma Bölge Kurulu tarafından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesi ve mülkiyetinin özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilere ait olması gerekir.