Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gülşehir Karavezir İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Kütüphane binası, 1777 Yılında  Sadrazam Karavezir Seyyid Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.  Cami, Hamam ve Medrese den müteşekkil  Külliyenin Medrese kısmını oluşturmaktadır. Binanın mülkiyeti  T.C.  Kayseri  Vakıflar  Bölge  Müdürlüğüne  aittir.            Kuruluşundan itibaren Medrese ve Vakıf  Kütüphanesi  olarak  hizmet veren    Bina ,   1940’tan   “60’lı yıllara kadar  hapishane olarak kullanılmış  ve   1970  tarihinden günümüze kadar da Kütüphane olarak hizmet vermeye devam etmektedir. 2011 yılından itibaren 10 yıllığına  Kütüphanemiz   adına tahsis edilmiştir.  1000 m2 olan binanın bahçesi 600 m2 olup kütüphane olarak kullanılan alanı  L tipi salon şeklinde   400 m2 dir.

PERSONEL DURUMU:
1 Kütüphaneci  (Müdür V.) Onur İBLAR , 1 hizmetli Erdal YÜKSEL, 1 adet Dösim (Bakanlık Döner Sermaye İşletmeleri Merkez M.) Gülümser ZENGİN  görev yapmaktadır.
Ayrıca  geçici görevli olarak   Gümüşkent  Kütüphane   sorumlusu   Bülent DİZDAR  (Dösim İşçi)   Kütüphanemizde görev yapmaktadır.
Sonuç olarak  Kütüphanemizde  Toplam  4 personel  görev yapmaktadır.

Kitap ve Okuyucu Durumu:
Kütüphanemizde Çoğunluğu edebiyat ağırlıklı olmak üzere çeşitli konularda yaklaşık 30.000 (otuz bin) adet kitap  bulunmaktadır. Bunların On binini çocuk kitabı oluşturmaktadır.
Okuyucular için İnternet salonumuzda 12 adet bilgisayar hizmet vermektedir.
13 bin nüfuslu İlçemizde  eğitim ve okuma düzeyi yüksek olduğundan  kütüphane kullanımı iyi derecededir. 
               

                   Yıllık   okuyucu istatistiği :
        Ödünç  kitap alan  okuyucu sayısı                                                :    7.500
        Bilgisayar ve internetten faydalanan  kişi sayısı                           :     8.000
        Kütüphaneden çeşitli şekilde faydalanan toplam okuyucu sayısı :   19.000


GÜLŞEHİR  KARAVEZİR İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI  ŞUBE  KÜTÜPHANELER
1-KARACAŞAR  HALK KÜTÜPHANESİ MEMURLUĞU:  

1982 Tarihinde kurulmuştur. İki katlı lojmanın alt katında hizmet vermektedir.  1 memur (Muammer AKCAN),  ve 1 Dösim İşçi (Bayram GÜRBÜZ) olmak üzere 2 kişi görev yapmaktadır.
 6000 kitabı vardır.
Yıllık okuyucu; 4000, 
Üye ; 250 ,             Ödünç; 1800 civarındadır.

2-TUZKÖY HALK KÜTÜPHANESİ MEMURLUĞU:     

1985 Yılında kurulmuştur. Kütüphane, Muhtarlığa ait binanın üst katındadır. 2007 yılından beri kapalıdır.  Bina yıkılmak üzere olduğundan kitaplar ve eşyalar Tuzköy Ortaöğretim Okuluna devredilmiştir. 

3-GÜMÜŞKENT HALK KÜTÜPHANESİ MEMURLUĞU:

1995 Yılında kuruldu. Muhtarlığa ait bir odada hizmet vermektedir. 2659 kitabı  bulunmaktadır.  Köyde   eğitim taşımalı yapıldığından ve  kütüphaneye  rağbet   olmaması  sebebiyle  hiç okuyucu  olmadığından  Kütüphane görevlisi Dösim İşçi Bülent DİZDAR geçici olarak Kütüphane Müdürlüğümüzde görev yapmaktadır.

Hazırlayan: Onur İBLAR, Kütüphane Müdür V., Gülşehir Karavezir İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

(Gülşehir Karavezir İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Kasım 2018)