Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2021 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Müracaatları

27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde
Bakanlığımız 2020 yılı bütçesinden proje ve uygulama yardımı yapılacak taşınmazlar Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu'nun 16.03.2020 tarihli ve 1 sayılı
kararı ile belirlenmiştir. Anılan Komisyon toplantısında Bakanlığımız 2021 yılı yardımlarına yönelik proje ve uygulama yardımları için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine
yapılacak son başvuru tarihi olarak belirlenmiş olup, ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine teslim edilen 02.10.2020
 proje ve uygulama yardımı başvuru
dosyalarının Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne en geç 12.10.2020 tarihine kadar tek seferde ve eksiksiz olarak gönderilmesi kararlaştırıldığı
ilgi yazı ile duyurulmuştur.

İlgili yazı 2021 yılı proje ve uygulama yardımı.pdfIl_

Müracaatta İstenen Belgeler.docx