Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Basit Konaklama Tesisi Başvurularına İlişkin Bilgiler

12.03.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 5. ve geçici 11. maddesi kapsamında çıkartılan 25.09.2021 tarih ve 31609 sayılı Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan yönetmelik kapsamında 28.07.2021 tarihinden önce  Yerel Yönetimlerden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alarak  faaliyette bulunan konaklama tesisleri ile plaj işletmelerinin ilgili yönetmelik kapsamında aşağıda yer alan Basit Konaklama Tesisi Başvuru dilekçesini  bilgisayar ortamında doldurularak ekleriyle birlikte Fatih Sultan Mehmet Mah. Ali DİRİKOÇ Bulvarı No:93 Kat:2 adresinde bulunan Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne  göndermeleri gerekmektedir.


Bilgilerinize sunulur.Başvuru Dilekçes.docx
ÖdemeBilgileri.docx
BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ İLE PLAJ İŞLETMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK